Noodplanning

Een noodsituatie voorzien is ze al beheersen ! Noodplanning is de kunst om verschillende maatregelen te treffen teneinde de inwerkingtreding van middelen en resources, zowel intern als extern, te optimaliseren in geval van een schadegeval. Dit gebeurt op twee verschillende niveaus: operationeel en strategisch. Het einddoel is de schade aan personen maar ook aan installaties zoveel mogelijk te beperken.